❤️ Lục Quý
0921.222.222 ck 17.5/58 thu 180
0922.000.000 ck 12.2/57 thu 220
❤️ Ngũ Quý
092.8488888 ck 11.808/52 thu 220 bk 250
092.8588888 ck 15.2/50 thu 450
092.1122222 ck 4050/52 thu 220
O92.7177777 ck 5.3/51 thu 200
092.7677777 ck 4.85/52 thu 220
092.6977777 ck 4.85/52 thu 79 bk 89
0928355555 ck 4.5/58 thu 95
092.75.66666 ck 3.750/58 thu 170
092.41.66666 ck 4.8/57 thu 88tr
092.95.66666 ck 8900k/55tth thu 80tr
092.77.66666 Ck 6800k/59th thu 80
0589599999 ck 5525k/57 thu 88

❤️ Tứ Quý
0924.30.8888 ck1.935/35th thu 39
092.654.8888 ck 1.935/34th thu 43
0929798888 – 3980 k /27th thu 199tr
0921818888. – 2330 k / 27th thu 195 tr bk 220
092.1398888 – 3.870/27 thu 143 tr bk 169
0925618888 – 3.5/25 thu 45
0923509999 ck 4.1/25th thu 75 tr
0929029999 ck4,1 k/26th thu 140 tr bk 150
0929019999 ck 4.1/26 thu 135 bk 145
092.313.9999 ck 4.1/26 thu 95 bk 110
0928179999 ck 4.1/27 thu 65 bk 75
0927079999 vk 4.1/27 thu 65 bk 75
0948406666 Vina TT thu 90 bk 99
0928.66.7777 CK 3.160/27 THU 42 bk 48

❤️Sảnh phong thủy
0567778910 ck 35k/30 thu 12 bk 15

❤️ Taxi phong thủy
0929.828.828 – 158 tr viettel bk 180
0929.818.818 – 850 k/ 12 th thu 99tr bk 110
0929.898.898 – 850 k /12th thu 118 tr bk 130
0929.989.989 – 850 k /12th thu 138 tr bk 17150
0921.288.288 – thu 128 vina bk 140
0929.288.288 – thu 158 vina bk 175
0921.366.366 – 360 k /29th thu 72 vina bk 80
0929.868.868 ck 850 k giá thu 288 tr bk 310
0922.838.838 ck 280/32 thu 40 bk 50
0929.838.838 giá thu 168 tr viettel bk 185
0929.828.828 thu 158tr viettel bk 179 tr
0929.19.19.19 sim TT viettel thu 368 tr bk 400
0922.10.10.10 ck 850/32 thu 40 bk 45
0921.668.668 KCK THU 139 bk 155
0921.88.66.88 KCK THU 75 bk 83
0929.88.66.88 KCK THU 99 bk 109
0928.58.58.58 VT THU 222 bk 299
0926.56.56.56 vina thu 150
0929.36.36.36 VT THU 236 bk 299
0922.246.246 stt thu 25 bk 28
0921.212.212 ck 255/32 thu 20

XEM THÊM  List sim VIP tam hoa, tứ quý dễ nhớ giá siêu rẻ

❤️ Ảo phong thủy
0929999929 viettel thu 195
0922222292 Stt thu 160
0928666668 Viettel thu 232 tr
0566666656 ck 340/35 thu 100
0566666686 ck 340/35 thu 129
0588888999 ck 4.535/33 thu 135
♥️ Taxi Năm sinh
0923.36.36.36 viettel bk199 thu 159
0925.58.58.58 600/34 bk150 thu 120
0925.59.59.59 vina bk 150 thu 120
0923.69.69.69 2,3/33 bk 150 thu 120
0922.58.58.58 823/35 bk 168 thu 134
0922.85.85.85 823/35 bk 120 thu 96
0922.93.93.93 850/35 bk 120 thu 96
0922.96.96.96 850/35 bk 188 thu 150
0922.90.90.90 Sim trả trước bk 150 thu 120