, , ,

List Sim Tứ Quý Vip Vietnammobile

List Sim Tứ Quý Vip
Số Thuê Bao Gía Cam Kết
05.666.77777 = 115tr/ck7600/52TH
092.79.56789 = 173tr/ck8500/27TH

092.99.56789 = 230tr/ck10000/27TH
058.777.9999 = 173tr/ck4900/25TH

058.777.8888 = 150tr/ck4650/25TH
056.555.8888 = 150tr/ck6650/25TH

056.777.8888 = 150tr/ck6640/25TH
058.678.9999 = 173tr/ck4230/25TH

0928.179999 = 87tr/ck4100/25TH
092.707.9999 = 87tr/ck4100/25TH

092.898.7777 = 52tr/ck2790/25TH
09.2992.7777 = 52tr/ck3450/25TH

092.969.7777 = 52tr/ck3200/25TH
0926.75.7777 = 41tr/ck2800/25TH

092.959.7777 = 41tr/ck3720/25TH
0928.70.7777 = 35tr/ck2800/25TH

0929.78.7777 = 52tr/ck2800/25TH
0588.97.9999 = 64tr/ck1857/25TH

0567.38.9999 = 52tr/ck1857/25TH
0585.96.9999 = 58tr/ck1857/25TH

0586.97.9999 = 58tr/ck1857/25TH
05.6696.8888 = 64tr/ck1780/25TH
0587.66.8888 = 58tr/ck2300/25TH

XEM THÊM  Danh sách sim Mobifone đầu số 090005